Bibliografia do pracy licencjackiej – jak zebrać?

Właściwe zabranie i opracowanie bibliografii w pracy licencjackiej, w każdej pracy naukowej ma istotne znaczenie dlatego warto wiedzieć jakich błędów unikać podczas tworzenia bibliografii oraz o czym pamiętać w czasie szukania i opracowywania spisu książek, czasopism naukowych czy pozycji internetowych w formie Netografii w swojej pracy naukowej. Oto wskazówki dla osób, które stoją przed wyzwaniem jakim jest opracowanie pracy naukowej i nie wiedzą jak właściwie przygotować spis literatury.

Bibliografia praca licencjacka – jak ją prawidłowo opracować i gdzie szukać materiałów źródłowych?

Nie ma możliwości napisania pracy naukowej bez znalezienia materiałów źródłowych – zarówno tych w postaci literatury, jak też czasopism naukowy lub informacji, znajdujących się na stronach internetowych. O ile te ostatnie są powszechnie dostępne i umieszcza się je na końcu każdej pracy naukowej w formie netografii, o tyle warto wiedzieć jak i gdzie szukać literatury i artykułów piśmienniczych. Bibliografia: praca licencjacka jest bez niej nieważna.

Osoby, które nigdy wcześniej nie pisały pracy naukowej powinny przede wszystkim udać się do biblioteki i zajrzeć do katalogu lub też sprawdzić internetowe zasoby, znajdujące się w wybranej bibliotece. Warto przy tym pamiętać, że katalogi bibliotek znajdujące się w sieci traktuje się tak samo jak każde inne wyszukiwarki, dlatego należy mieć na uwadze fakt, że nie wszystkie książki mogły zostać uwzględnione w spisie internetowym. Niektóre biblioteki stosują praktykę, że katalogi internetowe zawierają tylko pozycje, które zostały wydane w ciągu ostatnich 30 lat dlatego, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu udanie się osobiście do biblioteki i sprawdzenie katalogów kartkowych, a także doradzenie się osoby, która tam pracuje.

Większość osób w czasie studiów otrzymuje od promotorów i wykładowców listę źródeł literackie na których opierają się zajęcia i które to mogą służyć do opracowania w przyszłości pracy naukowej. Oczywiście, zależy to zawsze od jej tematu, dlatego inne, niezbędne pozycje książkowe warto wyszukiwać w bibliotece, posługując się katalogiem tematycznym lub wyszukiwarką internetową. Warto też sprawdzić czy dana biblioteka nie udostępnia książek w Internecie, co jest obecnie jest coraz bardziej powszechne. Dostępne są również pozycje książkowe w formie tłumaczenia – np. język angielski lub inny. Część literatury można znaleźć również w systemie Google Książki i Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. To dobre rozwiązanie w sytuacji gdy nie można dotrzeć do konkretnej książki w wersji tłumaczonej na język polski.

Praca licencjacka: bibliografia – zasady tworzenia spisu literatury w pracach naukowych

Tworząc bibliografię, która znajduje się na końcu każdej pracy naukowej warto pamiętać o zasadach niezbędnych w zakresie opracowania najważniejszej w życiu pracy naukowej. O ile sama konieczność korzystania z literatury zarówno w formie czasopism, jak też książek czy netografii jest oczywista, o tyle warto wiedzieć, że np. korzystanie z Wikipedii nie jest uznawane na większości Uniwersytetów za dopuszczalne, ponieważ Wikipedia, w ocenie większości promotorów, nie stanowi wiarygodnego źródła informacji. Warto o tym wiedzieć, ponieważ może dojść do sytuacji, że promotor odmówi przyjęcia pracy napisanej na podstawie Wikipedii. Można jednak potraktować jak ją jako punkt wyjścia do poszukiwań źródeł informacji, ponieważ pod każdym artykułem znajdującym się w Wikipedii dostępne są przepisy, a w nich znajduje się podstawowe literatura naukowa w oparciu o którą omówiono dane zagadnienie lub pojęcie Jest to wskazówka gdzie i jakich pozycji literackich szukać.

Warto też regularnie sprawdzać w sieci dostępne książki i artykuły naukowe z czasopism. Jest to bardzo ważne, ponieważ zarówno w pracy licencjackiej, jak i magisterskiej czy też doktorskiej należy podpierać się argumentami autorytetów i naukowców, uznanych w danym środowisku. Zdecydowanie nie powinno się korzystać z blogów, prowadzonych przez osoby prywatne, które nie są specjalistami w danej kategorii czy dziedzinie. Łączy się to z faktem, że korzystając z zasobów stron internetowych należy zawsze sprawdzać wiarygodność informacji i to czy jej treść nie została np. zmanipulowana.

A co jeśli potrzebujemy kupić książkę do opracowania bibliografii na potrzeby pracy naukowej, a która to  jest dosyć droga?

Zdarza się, że na potrzeby napisania pracy dyplomowej konieczny jest dostęp do książki, której nie ma w bibliotekach. Wówczas w grę wchodzi jej zakup.

Dla wielu osób konieczność zakupu książek na potrzeby napisania pracy naukowej niestety nie łączy się, jednak z możliwościami domowego budżetu i w takiej sytuacji warto poszukać książek w antykwariatach stacjonarnych lub też internetowych – po prostu po to by nie przepłacać, a jednocześnie nie być zmuszonym do rezygnacji z ważnej dla pracy naukowej pozycji. Niektóre pozycje można znaleźć w zagranicznych księgarniach i antykwariatach, które oferują klientom wysyłkę do Polski, a, jeśli nie ma takiej możliwości, można poprosić o to np.  osobę znajomą, pracującą czy też mieszkającą za granicą.

Opracowując pracę licencjacką-bibliografię warto pamiętać, że wszystkie pozycje literatury, uwzględnione w przypisach powinny stanowić nie mniej niż połowę liczby stron w pracy. Czasami promotorzy wskazują własne wytyczne, które wskazują, że np. bibliografia powinna obejmować co najmniej 50 pozycji bibliograficznych, w tym kilkanaście obcojęzycznych. Warto stosować się do tych zasad, a przede wszystkim pamiętać, że zawsze w bibliografii powinny znaleźć się wszystkie pozycje, uwzględnione w przepisach, a także publikacje pisane kursywą oraz protokoły dostępu i daty pobrania z Internetu – na ogół umieszczone w kwadratowym nawiasie. Warto też pamiętać, że opracowując bibliografię stosuje się określony schemat i na ogół spis ten umieszczony jest sposób alfabetyczny, przy czym zaczyna się od nazwiska i inicjału imienia autora, po którym umieszcza się tytuł wyróżniony kursywą, a następnie: nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, rok, adres internetowy z datą dostępu itp.